Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2016

Racuch
2631 fb4d 500
Racuch
2792 2a54
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

December 04 2016

Racuch
Mów szczerze. To mój ulubiony rodzaj rozmowy.
— Haruki Murakami
Racuch
Racuch
5606 9e30 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaKladderadatsch Kladderadatsch
Racuch
3800 7e34 500
Reposted frommakemyday makemyday viaKladderadatsch Kladderadatsch

December 03 2016

Racuch
Zawsze będziemy za czymś tęsknić, do czegoś wracać, coś wspominać. Zawsze będzie nam czegoś brakowało, choć nie zawsze będziemy wiedzieli czym to jest. Jeszcze nieraz ukuje nas serce na dźwięk czyjegoś głosu, zapachu, dotyku, sposobu gestykulacji, uśmiechu, oczu. Jeszcze zatęsknimy za straconymi szansami i niewykorzystanymi okazjami.
To nie jest tak, ze można żyć i nie usychać z tęsknoty.
Każdy do czegoś wzdycha.
Każdemu czegoś brak.
— "W jaki sposób oswoić tęsknotę i ból?"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaesperer esperer
Racuch
3175 c65f
Racuch
9537 dbbc 500
Racuch
Racuch
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaeajagnes eajagnes
Racuch
I nie urodziłem się wielkim, potężnym dębem, gonną olchą. I nie urodziłem się niczym innym, tylko tym, czym jestem. I nie urodziłem się z pozorami. Tylko z nerwami. Z nerwami tuż pod cieniutką skórką.
— Edward Stachura
Reposted fromplayinglove playinglove viahormeza hormeza
Racuch
3744 663c
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
Racuch
9925 211b
Namibia
Reposted fromtrickster trickster viahormeza hormeza
Racuch
0377 cebd
Adam and Eve (1903)
Reposted fromhormeza hormeza viano-longer-kore no-longer-kore

December 02 2016

Racuch
Reposted fromFlau Flau viaHypothermia Hypothermia
Racuch
1683 dc2b
blauer Samt
Reposted frommelamint melamint viaBluNectarine BluNectarine
Racuch
4575 5384
Reposted fromblueinsane blueinsane via666th 666th
Racuch
4884 743c
MRI of a banana
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge via666th 666th
Racuch
9040 adfd
did you get my message?
Reposted fromcube cube viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl